POLYESTER POLYOL

POLYESTER POLYOL

POLYESTER POLYOL

OSA PESPOL Poliol sistemler, yapı bakımından Aromatik Polyester Polioller ve Lineer Polioller Grubunda olup Rigip ve Flexible Poliüretan üretiminde kullanılan baz poliollerdir. Ürünlerimizden PES 56 ve PES 240 iki fonksiyonel gruba sahiptir. PES 6 Lineer yapılı olup elastomer sistemlere uygun olarak üretilmiştir. PES 240 aromatik yapılı poliol'dür. Rijit sistemler ile uyumludur. Sistemlerde, yapısal sertlik sağlar. Düşük viskozitesi ile tüm ürünlerde kullanılabilmektedir.